Lautan Pemikiran

Berfikir Jalan Keimanan

Hukum : Menggunakan Air Kencing Untuk Berubat

Posted by thinker on 20/03/2009

sakit-mata

Soalan:

Assalamualaikum, saya teringat ketika waktu kecil dulu, saya sakit mata dan ibu saya menyuruh untuk menadah air kencing saya selepas bangun pagi dan dicurahkan ke mata saya agar sembuh. Hakikatnya, ia memang berkesan, dan mata saya sembuh setelah itu dengan drastik. Kini, saya mendapat informasi bahawa hukum menggunakan sesuatu zat yang najis adalah haram memanfaatkannya, dan ada pula yang mengatakan boleh, jika tujuannya adalah perubatan. Jika tidak keberatan, saya mohon penjelasan dari saudara thinker. Terima Kasih

Hamba Allah

Jawapan:

Pertama sekali, perlu diketahui bahawa ada perbezaan pendapat (khilafiyah) di kalangan ulama mengenai hukum berubat (at-tadaawi/al-mudaawah) dengan zat najis. Termasuklah yang menyangkut pertanyaan di atas iaitu berubat dengan air kencing manusia, sebab ia adalah zat yang najis. Mengenai hukum berubat (at-tadaawi/al-mudaawah) dengan zat najis, ada ulama yang mengharamkannya, seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Ada yang memperbolehkan seperti ulama Hanafiyah. Ada yang membolehkan dalam keadaan darurat, seperti Yusuf Al-Qaradhawi. Ada pula yang memakruhkannya, seperti Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani. Pendapat yang rajih (kuat) menurut pemahaman penulis, adalah yang memakruhkannya.

Terdapat dua kelompok hadis yang kelihatan bertentangan (ta’arudh) dalam masalah ini. Di satu sisi, ada hadis-hadis yang melarang berubat dengan benda yang haram dan najis, misalnya hadis Rasulullah SAW:

”Sesungguhnya Allah tidak menjadikan ubat bagimu pada apa-apa yang diharamkankan Allah atasmu.” (HR Bukhari dan Baihaqi).

Rasulullah SAW juga bersabda:

“Sesungguhnya Allah SWT menurunkan penyakit dan ubat, dan menjadikan setiap penyakit ada ubatnya. Hendaklah kalian berubat, dan janganlah kalian berubat dengan sesuatu yang haram.” (HR Abu Dawud).

Di sisi lain, ada hadis-hadis yang membolehkan untuk berbat dengan benda najis dan haram. Misalnya hadis bahawa Nabi SAW membolehkan suku ‘Ukl dan ‘Uraynah berubat dengan meminum air kencing unta (HR Muslim) (Lihat Imam Al-Wahidi, Asbabun Nuzul, hamisy [catatan tepi] kitab Tafsir wa Bayan Kalimat Al-Qur`an, karya Syaikh Hasanain M. Makhluf, hal 168). Hadis ini membolehkan berubat dengan najis, sebab air kencing unta itu najis.

Dalam hadis lain dari Anas RA, Rasulullah SAW memberi keringanan (rukhsah) kepada Zubair bin Al-‘Awwam dan Abdurrahman bin Auf untuk memakai kain sutera kerana menderita penyakit gatal-gatal. (HR Bukhari dan Muslim) (Lihat Imam Nawawi, Terjemah Riyadhus Shalihin, I/623). Hadis ini membolehkan berubat dengan benda yang haram (untuk dimanfaatkan), sebab sutera haram dipakai oleh lelaki, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis lain dalam riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi.

Dari sinilah, lalu Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani mengkompromikan (men-jama’) kedua kelompok hadis di atas. Menurut Syaikh An-Nabhani, sabda Nabi SAW untuk tidak berubat dengan yang haram tidak langsung menunjukkan keharamannya, tapi sekadar menunjukkan tuntutan (thalab) untuk meninggalkan perbuatan. Sedangkan dua hadis di atas yang membolehkan berubat dengan benda najis dan haram, Syaikh An-Nabhani dijadikan qarinah (petunjuk) yang memperjelas sifat tuntutan tersebut. Kesimpulannya, tuntutan tersebut adalah tuntutan (thalab) yang tidak tegas (ghairu jazim), sehingga hukum syara’ yang diistinbath adalah makruh, bukan haram (Taqiyuddin An-Nabhani, Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah, III/110).

Dengan demikian, hukum berubat dengan suatu materi (benda) yang zatnya najis, atau zat yang haram untuk dimanfaatkan (tapi tidak najis), adalah makruh. Jadi, berubat dengan air kencing manusia adalah makruh, tidak haram.

Wallahu’alam…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: