Lautan Pemikiran

Berfikir Jalan Keimanan

Membina Sebuah Masyarakat Islam Tanpa Kekerasan

Posted by thinker on 13/09/2009

Sebahagian kaum Muslim menganggap bahawa metode untuk melakukan perubahan masyarakat dengan cara menegakkan Daulah Islamiyah yang akan menerapkan syariat Islam secara total (kaffah), adalah dengan cara kekerasan (fizik). Salah satu hujah yang dilontarkan adalah berdasarkan hadis daripada ‘Auf bin Malik al-Asyja’i yang berkata :

سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ يَقُوْلُ:… وَشِراَرُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِيْنَ تُبْغَضُوْنَهُمْ وَيُبْغَضُوْنَكُمْ، قاَلَ: قُلْناَ ياَرَسُوْلَ اللهِ: أَفَلاَ نُناَبِذُهُمْ عِنْدَ ذلِكَ؟ قاَلَ: لاَ، ماَ أَقاَمُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ

“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: … Sebaliknya, seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian…’ Kami bertanya, ‘Ya Rasulullah, apakah kami harus mengangkat senjata (pedang) ketika perkara itu berlaku?’ Baginda bersabda, ‘Tidak, selama mereka menegakkan solat.” (HR. Muslim)

Apa yang dimaksudkan dengan menegakkan solat adalah menerapkan sistem peraturan Islam. Berdasarkan hujah ini, mereka berpandangan bahawa tatkala seorang penguasa sudah tidak lagi menghiraukan untuk menerapkan sistem peraturan Islam, bahkan menerapkan sistem peraturan yang kufur (yang bertentangan dengan Islam), maka ketika itu dibolehkan untuk mengangkat senjata (pedang) melawan penguasa tersebut.

Apabila kita cermati, tahqiqul manath (aplikasi dalil itu diterapkan) hadis di atas, adalah menyingkap berkenaan penguasa (Khalifah) yang ada di dalam Dar al-Islam (Daulah Islamiyah), yang dibaiat sesuai dengan baiat syar’e. Daulah Islamiyah sendiri adalah sebuah institusi negara dan kepemimpinan umum kaum Muslim sedunia yang diperintah berdasarkan sistem peraturan Islam, dan keamanannya berada sepenuhnya di tangan kaum Muslimin. Apabila penguasa (Khalifah) melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum Allah dengan cara mengabaikannya, atau bahkan memerintah kaum Muslimin dengan hukum-hukum kufur, maka kaum Muslimin dibolehkan untuk memeranginya (melakukan perubahan secara fizik). Pada keadaan seperti inilah hadis di atas diaplikasikan. Iaitu di dalam skop di mana Daulah Islamiyah yang sebelumnya telah menerapkan sistem hukum Islam, kemudian terjadi penyelewengan hukum-hukum Islam. Ini adalah tahqiqul manath dari hadis tersebut di atas.

Hal tersebut tidak berlaku di dalam negara Dar al-Kufr, iaitu negara yang tidak menerapkan syariat Islam secara keseluruhan, walaupun majoriti penduduknya Muslim, dan keamanannya tidak berada di tangan kaum Muslim. Penguasa di Dar al-Islam (Khalifah) sama sekali berbeza realitinya dengan penguasa yang berada di Dar al-kufr. Para penguasa (meskipun mereka itu Muslim) yang ada pada saat ini adalah orang-orang yang tidak menjalankan sistem hukum Islam secara keseluruhan (kaffah), bahkan mereka senantiasa merujuk kepada sistem peraturan kufur. Mereka bukanlah Imam atau Khalifah bagi seluruh kaum Muslimin sedunia. Bahkan pada umumnya, mereka menolak institusi Khilafah atau Daulah Islamiyah. Keadaan seperti itu sama dengan keadaan di kota Makkah ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya menlaksanakan dakwah, mendidik masyarakat, dan berupaya untuk menegakkan Daulah Islamiyah. Rasulullah SAW pada saat itu hidup di Makkah yang merupakan Dar al-Kufur. Pada waktu itu juga, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya tidak menggunakan kekerasan (fizikal) dalam perjuangan untuk merealisasikan syariat Islam di tengah-tengah kehidupan.

Tidak ada satu peristiwa pun, sepanjang Rasulullah SAW melakukan aktiviti dakwahnya di kota Makkah yang dapat dijadikan hujah untuk membolehkan penggunaan metode kekerasan (fizikal) dalam menerapkan syariat Islam untuk membentuk Daulah Islamiyah. Memang, ketika berhadapan tindakan keras orang-orang Quraisy, pernah muncul keinginan para sahabat untuk menggunakan kekerasan. Mereka memohon kepada Rasulullah SAW. agar mengizinkan tindakan itu. Tapi Rasulullah SAW. mencegah keinginan mereka seraya bersabda (lihat Ahmad Mahmud, Dakwah Islam, terjemah. 121):

«إِنِّيْ أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ، فَلاَ تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ»

“Aku diperintahkan untuk menjadi seorang pemaaf. Oleh kerana itu, jangan memerangi kaum itu” (HR. Ibnu Abi Hatim, An Nasai, dan Al Hakim).

Ketika Rasulullah SAW. telah dibaiat oleh orang-orang Anshar di Aqobah dan mereka meminta izin kepada rasul untuk memerangi orang-orang Quraisy di Mina, baginda SAW. menjawab: “Kami belum diperintahkan untuk (aktiviti) itu, maka kembalilah kalian ke haiwan-haiwan tunggangan kalian. Dikatakan, ‘Maka, kami pun kembali ke peraduan kami, lalu tidur sehingga tiba waktu subuh.” (Sirah Ibnu Hisyam bi Syarhi al-Wazir al-Maghribi, jilid I/305)

Setelah bagidan Nabi SAW dan kaum Muslim berhijrah ke kota Madinah, dan mendirikan peradaban baru, sekali gus membangun Daulah Islamiyah di sana, lalu Allah SWT mengizinkan dan memerintahkan kaum Muslim untuk melakukan berbagai aktiviti fizik (ketenteraan) untuk melawan kekuatan kufur mahupun untuk membuka daerah-daerah kufur agar tunduk di bawah kekuasaan Daulah Islamiyah (Darul Islam). Firman Allah SWT:

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya.” (TMQ. Al-Hajj [22]: 39)

Ayat ini diturunkan selepas baginda berhijrah ke Madinah dan menjadi ketua negara di sana. Baginda mempersiapkan dan membina berbagai prasarana untuk memperkuatkan aspek ketenteraan (militer).

Di samping itu, realiti menunjukkan bahawa perubahan di tengah-tengah masyarakat tidak dapat dilakukan dengan cara menghancurkan sarana ataupun simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan dan kesyirikan secara fizik. Sebab, pemahaman, pemikiran, dan ideologi yang jelas sesat dan kufur, yang tertanam di dalam benak sebahagian besar masyarakat tidak dapat dihancurkan dengan kekuatan fizik, melainkan dengan mengubah pemikiran, perasaan dan keyakinan masyarakat dengan Islam hingga terwujudlah kehendak masyarakat untuk mengubah sistem yang sedia ada (yang sedang diterapkan), untuk digantikan dengan syariat Islam. Apabila rakyat telah menghendakinya, dan pandangan umum untuk menerapkan syariat Islam telah terbentuk, nescaya tidak ada yang dapat menghalanginya.

Dengan demikian, sebuah jemaah, partai politik Islam, harakah, dan yang sejenisnya tidak dibenarkan melakukan sebarang aktiviti fizik (kekerasan/militer) dalam rangka untuk menegakkan Daulah Islamiyah yang akan menerapkan secara keseluruhan sistem peraturan Islam. Semua ini, adalah kerana Rasulullah SAW tidak pernah memberi contoh yang sedemikian rupa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: