Lautan Pemikiran

Berfikir Jalan Keimanan

Taat Kepada Amir Adalah Manifestasi Keimanan

Posted by thinker on 13/01/2012

Taat merupakan perkara yang paling asas dalam mewujudkan kedisiplinan baik kepada diri sendiri, mahupun dalam sesebuah keluarga, organisasi, masyarakat dan kepada yang paling besar iaitu Negara. Di sisi lain, taat juga merupakan suatu perkara yang disyariatkan di dalam Islam.

“Katakanlah (Wahai Muhammad): “Taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya…” (TMQ Al-Imran[3]: 32)

Firmannya lagi:

“Segala hukum Yang tersebut adalah batas-batas (Syariat) Allah. dan sesiapa Yang taat kepada Allah dan RasulNya, akan dimasukkan oleh Allah ke Dalam syurga Yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kejayaan Yang amat besar.” (TMQ An-Nisa’[4]: 13)

Seorang muslim ketika diperintahkan oleh pemimpinnya wajib taat dengan melaksanakan perintah tersebut, walaupun bertentangan dengan hawa nafsunya. Rasul SAW bersabda:

“Barangsiapa yang tidak menyukai sesuatu dari amirnya, hendaklah ia bersabar.” (HR Bukhari)

Sabdanya lagi, “Mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim baik pada perintah yang ia sukai atau yang ia benci. Selama tidak diperintah (melakukan) maksiat. Jika ia diperintah untuk (melakukan) kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan mentaati.” (HR Bukhari)

Diriwayatkan dari Irbadh Bin Sariyah r.a, “Suatu hari Rasulullah SAW solat bersama kami, lalu menghadap kami dan memberi nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang begitu berkesan (meresap dalam hati) yang menyebabkan air mata kami mengalir dan membuat hati kami bergetar. Salah seorang berkata: Wahai Rasulullah, nasihat ini seolah-olah merupakan nasihat perpisahan. Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi menjawab: Aku berwasiat kepada kalian agar bertaqwa kepada Allah, mendengar dan taat (kepada amir) walaupun ia adalah seorang hamba daripada berketurunan Habsy. Kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah kepadanya, dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Jauhilah perkara-perkara baru (yang menyimpang), kerana setiap perkara baru itu adalah bidah, dan setiap bidah itu adalah sesat.” (HR Abu Daud dan At-Tirmizi)

Di dalam hadis di atas, Rasul menggandingkan antara taqwa kepada Allah dengan mendengar dan taat kepada perintah Amir. Ini adalah kerana pentingnya ketaatan itu. Kita dapat melihat bagaimana sikap para sahabat ketika menerima wasiat (perintah) daripada Rasulullah SAW adalah dengan menerima dan melaksanakan wasiat tersebut dengan penuh ketaatan.

Ketaatan Adalah Kunci Kejayaan

Sirah telah mencatat pelbagai peristiwa tentang akibat dan kesan dalam ketaatan. Di dalam perang Badar misalnya, tentera kaum Muslim telah berjaya mengalahkan tentera kaum Musyrikin Makkah dan sekutunya walau bilangan kaum Muslim lebih rendah berbanding mereka pada ketika itu. Pengabaian (ketaatan) perintah Rasulullah bagi pasukan pemanah perang Uhud pula, telah menyebabkan ramai tentera kaum Muslim terkorban dan nyaris-nyaris mengorbankan Rasulullah SAW. Mujur ada Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah yang telah menyelamatkan baginda Nabi SAW pada ketika ketika itu. Dari dua peristiwa perang ini, kita dapat melihat bagaimana ketaatan kepada Rasulullah sebagai Amir adalah merupakan kunci kepada keberhasilan mereka untuk mengalahkan tentera musuh, disamping keimanan yang menjadi faktor kepada wujudnya ketaatan itu sendiri di dalam diri kaum Muslim. Para sahabat dan kaum Muslim sangat memahami firman Allah SWT:

“Wahai orang-orang Yang beriman, Taatlah kamu kepada Allah dan Taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada “Ulil-Amri” (orang-orang Yang berkuasa) dari kalangan kamu. kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) Dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya – jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.” (TMQ Al-Maidah[4]: 59)

Ketika memahami ayat di atas, mereka tidak akan menimbulkan sikap bantah-membantah di dalam diri mereka. Itu adalah salah satu sikap dan akhlak para sahabat sekaligus bagi para pemikul dakwah. Apa yang wujud di dalam diri mereka adalah bersikap redha dan taat dengan sepenuhnya kepada Amir mereka.

“… mereka berkata: Kami dengar dan Kami taat..” (TMQ al-Baqarah[2]: 285)

Dilarang Berbantah-bantah Dalam Perkara Mubah

Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak (boleh) taat kepada makhluk dalam (melakukan) maksiat kepada Allah.” (HR Ahmad)

Seringkali terjadi sikap tidak taat kepada Amir adalah pada perkara-perkara yang mubah. Padahal kita hanya diperintahkan untuk melepaskan ketaatan (tidak taat) hanya dalam perkara yang maksiat dan bukan pada perkara yang mubah yang mana ketepatan (keputusan) bergantung pada perspektif orang yang memikirkannya. Mereka menimbulkan sikap bantah membantah di dalam diri mereka, serta mengingkari dan mengambil langkah-langkah yang lain, atau melakukan mogok untuk tidak mahu melaksanakan perintah Amir mereka. Ini kerana keputusan yang telah dikeluarkan bertentangan dengan pendapat-pendapat mereka, dan mereka berasa tidak puas dengan perintah tersebut. Padahal, kita wajib untuk taat kepada Amir dalam apa jua keadaan (kecuali dalam perkara maksiat), dalam rangka untuk memelihara kutlah (jemaah/kelompok) yang telah diperintahkan Allah untuk mencurahkan waktu, tenaga dan fikirannya untuk melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar khususnya kepada para pemimpin yang masih menerapkan sistem thagut (hukum selain hukum daripada Allah SWT) di muka bumi ini.

Secara umumnya, mungkin cadangan dan pendapat kita adalah yang terbaik bagi pandangan kita sendiri. Tapi belum tentu bagi orang lain. Kita boleh menyampaikan pendapat, saranan dan cadangan kita tersebut kepada Amir, ketua kelompok atau kepada sesebuah organisasi yang kita sertai. Tapi kita tidak boleh mempertikaikan atau membantah, jika sekiranya pendapat kita itu ditolak. Ini kerana, secara logiknya tidak mungkin seorang Amir akan menerima dan menetapkan semua cadangan yang diterima daripada orang-orang bawahannya. Dalam hal ini, perintah Amir akan menghilangkan segala perbezaan yang ada setelah Amir memilih satu cadangan sahaja dari sekian banyaknya cadangan, atau ketetapan tersebut adalah lahir dari ketetapannya sendiri.

Delegasi dari Kuffah pernah mendatangi Abu Dzar Al-Ghifari yang sedang menjalani pengasingan. Mereka menyarankan kepadanya agar mengangkat panji pembangkangan melawan Khalifah Utsman bin ra. Lalu Abu Dzar menegur mereka dengan kata-kata yang tajam: “Demi Allah, kalaulah Utsman menyalibku pada kayu yang panjang atau di atas gunung yang tinggi, nescaya aku akan tetap dengar, taat dan sabar serta tetap member nasihat kepadanya. Dan aku memandang hal itu baik bagiku. Dan jika aku diheret dari satu ufuk ke ufuk, aku juga akan tetap dengar, taat dan sabar (menanggung risiko) serta menasihatinya. Dan aku berpendapat hal itu baik bagiku.” (Fauzi Sanqarth, Taqarrub Ilallah bab Taat kepada Amir)

Ketika Abu Hurairah r.a dilantik sebagai wali, ia mengumpulkan banyak harta dari sumber-sumber yang halal. Khalifah Umar Bin al-Khattab mengetahui hal tersebut. Lalu, beliau memanggilnya ke Madinah. Abu Hurairah menceritakan: Umar berkata kepadaku, “Hai musuh Allah dan musuh KitabNya, engkau sellau mencuri harta Allah?”,  Aku menjawab: “aku bukan musuh Allah dan bukan musuh kitabNya, tetapi aku adalah musuh siapa sahaja yang memusuhi keduanya. Dan aku bukanlah orang yang mencuri harta Allah.” Umar bertanya: “lalu, bagaimana engkau dapat mengumpulkan harta 10000 (dinar)?” Aku menjawab, “sekumpulan unta yang kuternak dan pemberian (daripada ghanimah, fa’i atau pemberian daulah) yang kukumpulkan berturut-turut.” Umar berkata, “Berikan hartamu itu ke Baitul Mal Kaum Muslimin.” Abu Hurairah memberikannya kepada Umar lalu mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berkata: “Ya Allah, ampunilah Amirul Mukminin”.

Wahai kaum Muslim, sudahkah kita merasa ketaatan yang sebenar itu wujud dalam realiti dunia kita pada saat ini? Jika Khalifah belum wujud untuk dibai’at dan seterusnya untuk kita taati, adakah sudah semaksimal mungkin tenaga dan pengorbanan kita berjuang untuk mewujudkan institusi Khilafah agar kelak kita dapat berbaiat kepada sang Khalifah, sekaligus taat kepadanya walau dalam keadaan yang kita suka atau sebaliknya?

Atau kita masih sibuk berbantah-bantah dengan Amir jemaah kaum Muslimin dalam perkara-perkara yang mubah dan remeh-temeh, sehingga melalaikan tanggungjawab utama kita sebagai pemikul dakwah di muka bumi ini? Marilah kita muhasabah diri bersama, setinggi mana amalan dakwah kita di sisi Allah. Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri tentang berapa kalikah kita membaca al-Quran dalam sehari, sebulan dan setahun? Berapa banyakkah kitab-kitab yang telah kita telaah dan sampaikannya kepada umat yang sedang kehausan kebangkitan hakiki ini? Berapa kelas, diskusi, pertemuan dan seminar yang telah kita usahakan bersama di dalamnya? Ataukah kita hanya menjadi pemerhati dan menjadi manusia yang hanya tahu melatah dan kecil hati dek kerana pendapat kita tidak dihiraukan oleh sang Amir. Padahal kita semua tahu bahawa ‘penglihatan’ Allah Azza wajallah itu lebih penting daripada penglihatan manusia. Wallahu’alam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: